Privacy Policy | Klantenservice | Speelgoedmix.nl

Privacy Policy


Klik hier om terug te gaan naar onze klantenservice. 
Wij respecteren uw privacyen verwerken uw persoonsgegevens alleen voor het doelwaarvoor u ze heeft
verstrekt en in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Telecommunicatiewet.

Bedrijfsgegevens

Naam bedrijf: Laurs retail   |   Speelgoedmix.nl
Website: http://www.laursretail.nl  /  https://speelgoedmix.nl
KvK-nummer: 66063434
BTW-nummer: Opvraagbaar

E-mailadres

a. Wij kunnen u, in het kader van een gesloten overeenkomst, aanbiedingen doen over soortgelijke producten
   en diensten, mits u bij het vertrekken hier van geen verzet heeft aangetekend in de vorm van opmerkingen.
   Bovendien wordt u in elke communicatie , buiten de standaard e-mails die u krijgt bij een bestelling,
   de mogelijkheid geboden om onder dezelfde voorwaarden verzet aan te tekenen tegen verder gebruik van
   uw e-mailadres.
b. Bij het verzamelen van uw e-mailadres voor redenen anders dan in het kader van een gesloten
   overeenkomst, wordt dit niet gebruikt voor het overbrengen van ongevraagde communicatie wanneer
   u daarvoor geen toestemming heeft verleend.

Postadres

Wij gebruiken uw postadres alleen voor het verzenden van producten en informatie die u heeft bestelt of aangevraagd.

Telefoonnummer

Wij gebruiken uw telefoonnummer niet voor commerciële doeleinden. Wij bellen u alleen als e-mailen niet
gaat of u daar niet tijdig op reageerd, en dan uitsluitend over een lopende bestelling of aangevraagde informatie.

Overige persoonsgegevens

Overige persoonsgegevens verwerken wij alleen (door middel van cookies of anderzins) indien:

1 De gegevensverwerking noodzakelijk is voor:
a De uitvoering van een met u gesloten overeenkomst;
b De goede invulling van een publiekrechtelijke taak;
c De behartiging van ons gerechtvaardigd belang (tenzij uw belang of fundamentele rechten en vrijheden
   boven dit belang prevaleren), of;

2 U toestemming heeft gegeven voor de verwerking bij het verzamelen hiervan.

Bijzondere persoonsgegevens

De verzamelde informatie wordt alleen intern gebruikt en wordt niet doorgegeven aan andere organisaties.

Veiligheid overdragen en ontvangen van gegevens

Als wij gegevens overdragen of ontvangen op onze website, gebruiken wij altijd de coderingstechnologieën
die erkend worden als gangbare standaarden binnen de IT-sector.

Veiligheid opslag van gegevens

Veiligheidscriteria
a. Op de pagina waar u persoonsgegevens verstrekt wordt gebruik gemaakt van een beveiligde verbinding.
b. Wachtwoorden worden altijd gehasht opgeslagen.
c. Wij slaan zo min mogelijk gegevens van onze klanten op en zorgen ervoor dat er in onze database helemaal
    geen bijzondere persoonsgegevens worden bewaard, tenzij dit niet anders kan.
d. Het verzenden van persoonsgegevens per e-mail gebeurt via een beveiligde verbinding.
e. Alle systemen waarin (gevoelige) persoonsgegevens worden verwerkt, zijn voorzien van antivirussoftware
    en de laatste beveiligingsgerelateerde patches van alle andere software, zoals uitgegeven door de leveranciers
    van deze software.

Toegang tot uw gegevens

Op verzoek doen wij aan bezoekers van onze website mededeling over de persoonsgegevens die van hen
werden verwerkt. Eventuele onjuiste gegevens kunnen worden verbeterd, aangevuld of verwijderd.
Als u toegang wenst tot deze informatie, of uw persoonlijke gegevens wenst te verbeteren gelieve contact
met ons op te nemen.

Contact

Als u wenst te reageren op onze Privacy Policy, kunt u contact opnemen:

E-mailadres: info@speelgoedmix.nl  of jay@laursretail.nl
Telefoonnummer: 0031 (0) 653519453

Dit privacy beleid kan ten alle tijde gewijzigd worden. deze wijzigingen zullen wij hier publiceren en in
voorkomend geval zal u hier per e-mail van op de hoogte worden gesteld.
 
Wij gebruiken cookies om de gebruikerservaring te verbeteren of om advertenties te kunnen tonen. Door gebruik te maken van deze website ga je hiermee akkoord. Privacy & Cookiebeleid SLUITEN