speelgoedmix buitengewoon kwalitatief speelgoed online kopen.

Privacy beleid

Uw en onze gegevens, veilig zoals het hoort.

Met uw akkoord geeft u toestemming voor alle diensten die zijn verbonden aan de webwinkel Speelgoedmix, welke vallen onder Laurs retail.

Dit is een webwinkel van Speelgoedmix, onderdeel van Laurs retail
Bedrijfsadres: Rodium 11, 3162ZG, Rhoon
Postadres is gelijk aan het bedrijfsadres
Kamer van Koophandel nummer is 66063434
B.T.W.-nummer is opvraagbaar
 

Cookies:

Cookies zijn kleine tekstbestandjes die op uw apparaat (computer, tablet of mobiele telefoon).
Speelgoedmix maakt op deze website gebruik van cookies. Sommige cookies worden na afloop van uw bezoek, dus na het afsluiten van uw browser, weer verwijderd. Andere cookies blijven achter op uw apparatuur en stellen ons in staat om uw browser bij een volgend bezoek weer te herkennen. De looptijd van de gebruikte cookies kunt u bij uw browser instellingen inzien. Cookies kunnen uw computer of de bestanden die op uw computer zijn opgeslagen, niet beschadigen. Voor het plaatsen van cookies zal Speelgoedmix indien wettelijk verplicht u vooraf bij uw bezoek aan onze webwinkel om toestemming vragen. Als u desgevraagd toestemming geeft, wordt deze toestemming door Speelgoedmix opgeslagen zodat u niet bij elk bezoek aan de website opnieuw toestemming hoeft te geven.

Wanneer u uw toestemming voor het gebruik van cookies wilt intrekken dan kunt u de cookies verwijderen of laten verwijderen via de instellingen van uw browser. Speelgoedmix gaat er in dat geval van uit dat de toestemming voor het plaatsen van cookies is ingetrokken en zal u bij een volgend bezoek aan de website opnieuw om toestemming vragen. Indien u uw toestemming intrekt, kan het echter gebeuren dat u niet van alle mogelijkheden van de website gebruik kunt maken, of dat u geen toegang hebt tot bepaalde onderdelen van onze webwinkel.

Functionele cookies:
Deze zorgen ervoor dat de gebruiksvriendelijkheid van onze webwinkel verbeterd en mogen zonder toestemming worden geplaatst. Denk hierbij aan het bewaren van aankopen in uw winkelwagen of de inloggegevens tijdens uw bezoek.

Analytische cookies:
Via onze website, met behulp van software van derde partijen (Google analytics), wordt gemeten hoe vaak onze website wordt bezocht en welke pagina´s het meest worden bezocht. Statistische analyse van deze gegevens stelt ons in staat om onze website verder te optimaliseren.

Tracking cookies:
Deze cookies mogen pas worden geplaatst nadat u toestemming heeft gegeven en worden gebruikt om de webwinkel van Speelgoedmix aan te passen aan uw voorkeur. Dit baseren wij bijvoorbeeld op de pagina’s en producten die u heeft bezocht in onze webwinkel.

Cookies uitschakelen of verwijderen:
Via uw browser kunt u de cookies handmatig of automatisch verwijderen. Ook is het mogelijk om uw browser in te stellen dat u een bericht krijgt als er een cookie geplaatst word.
 

Over ons privacy beleid

Laurs retail geeft veel om uw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden.

Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van Laurs retail. De ingangsdatum van deze voorwaarden is 01/05/2018, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over u door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke wijze wij uw gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens. Als u vragen heeft over ons privacybeleid kunt u contact opnemen met onze contactpersoon voor privacyzaken, u vindt de contactgegevens aan het einde van ons privacybeleid.

Wat zijn persoonsgegevens?

Zodra gegevens u kunnen identificeren als persoon worden deze gegevens persoonsgegevens genoemd. Voorbeelden zijn naam, adres, bankrekeningnummer. Ook uw IP-adres of gebruikersnaam kunnen als persoonsgegevens worden aangemerkt.

Om gebruik te kunnen maken van onze diensten, hebben wij uw persoonsgegevens nodig.

Welke persoonsgegevens verwerken wij van u?
Wij willen u graag van dienst zijn met onze producten en diensten. Om er voor te zorgen dat u gebruik kan maken van onze diensten, hebben wij uw persoonsgegevens nodig. Afhankelijk van de betalingsmethode kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen:
- Naam
- Adres
- Postcode
- Woonplaats
- Om in te loggen of een account aan te maken, gebruikersnaam en wachtwoord
 

Over de gegevensverwerking

Hieronder kan u lezen op welke wijze wij uw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

# Webwinkelsoftware

Onze webwinkel is ontwikkeld met de software van LB Media. Persoonsgegevens die u ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld. LB Media heeft toegang tot uw gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen uw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. LB Media is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan uit de toepassing van SSL-encryptie en een sterk wachtwoordbeleid. LB Media maakt gebruik van cookies om technische informatie te verzamelen met betrekking tot uw gebruik van de software, er worden geen persoonsgegevens verzameld en/of opgeslagen.
LB Media behoudt zich het recht voor om verzamelde gegevens binnen eigen concern te delen om de dienstverlening verder te verbeteren.

# Webhosting van onze webwinkel

Onze webwinkel Speelgoedmix wordt gehost door LB Media. Zij verwerken persoonsgegevens namens ons en gebruikt deze niet voor eigen doeleinden. Wel kan LB Media metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. LB Media heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van uw gegevens te voorkomen. LB Media is op grond van de verwerkingsovereenkomst tot geheimhouding verplicht.

# E-mail

Wij maken voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer (infoATspeelgoedmixPUNTnl) gebruik van de diensten van LB Media. Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van uw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. LB Media heeft geen toegang tot ons postvak en wij behandelen al ons e-mailverkeer vertrouwelijk.

Ook maken wij gebruik van Google Gmail en Microsoft Outlook om e-mail van infoATspeelgoedmixPUNTnl te lezen en te beantwoorden. Deze partijen hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van uw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Zij hebben geen toegang tot ons postvak en wij behandelen al ons e-mailverkeer vertrouwelijk.
 

# Internetprovider

Wij maken voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van Internetprovider KPN. Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van uw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen.

# Payment processors

Voor het afhandelen van (een deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van platform van Mollie. Mollie regelt voor ons de betalingen via iDeal, Bancontact (België), ING Home ‘Pay (België), PayPal.
Mollie B.V. verwerkt:
- Uw naam
- Adres
- Woonplaatsgegevens
- Uw betaalgegevens zoals uw bankrekening- of creditcardnummer.

Mollie heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Mollie behoud zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Mollie’s dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Mollie bewaart uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

# Beoordelingen

Wij verzamelen reviews en beoordelingen (gastenboek) via LB Media. Als u een review achterlaat via ons gastenboek dan bent u verplicht om uw naam en e-mailadres op te geven. LB Media deelt deze gegevens met ons, zodat wij uw review in onze webwinkel kunnen plaatsen. Mocht u een review verwijderd willen hebben kunt u een e-mail sturen via de contactgegevens die u vind onderaan dit privacybeleid.

Ook verzamelen wij reviews via de platforms van Trustpilot en Google. Als u een review achterlaat via deze partijen bent u verplicht om in te loggen via de door hen gestelde inlogmethode die aangeduid worden als persoonsgegevens, denk hierbij aan naam, woonplaats, e-mail. Het kan ook voorkomen dat u kunt inloggen met uw Facebookaccount, Googleaccount of Google+ account.
Zij delen deze gegevens met ons, zodat wij de review eventueel aan uw bestelling kunnen koppelen. Deze partijen publiceren uw naam en woonplaats eveneens op de eigen website. In sommige gevallen kan een van deze partijen contact met u opnemen om een toelichting op uw review te geven. In het geval dat wij u uitnodigen om een review achter te laten delen wij uw naam en e-mailadres met de betreffende partij. Zij gebruiken deze gegevens enkel met het doel u uit te nodigen om een review achter te laten. Deze partijen hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Deze partijen behouden zich het recht voor om ten behoeve van het leveren van de dienstverlening derden in te schakelen, hiervoor hebben wij aan deze partijen toestemming gegeven. Alle hierboven genoemde partijen waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van de dienstverlening waarvoor deze partijen derden inschakelt.

# Verzenden en logistiek

Als u een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om uw bestelling bij u te laten bezorgen. Speelgoedmix maakt gebruik van PostNL voor het uitvoeren van de door ons op voorraad gehouden artikelen.

Het is daarvoor noodzakelijk dat wij de volgende gegevens van u met hun delen:
- Uw naam
- Adres
- Woonplaats
- Eventueel e-mailadres

PostNL gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de door u en Speelgoedmix gemaakte overeenkomst. In het geval dat PostNL onderaannemers inschakelt, stelt PostNL uw gegevens ook aan deze partijen te beschikking.

Als u een bestelling bij ons plaatst waarvan wij tijdelijk of zelf geen voorraad houden zal de desbetreffende leverancier deze bestelling namens ons naar u toesturen.

Het is hiervoor noodzakelijk dat wij de volgende gegevens van u met hen delen:
- Uw naam
- Adres
- Woonplaats

Onze leveranciers gebruiken deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de door u en Speelgoedmix gemaakte overeenkomst. In het geval dat leveranciers post- of pakketvervoerders inschakelen stellen zij uw gegevens ook aan deze partijen beschikbaar. Denk daarbij aan vervoerders DHL, UPC of PostNL. Dit alles om uw bestelling af te leveren.

Bovenstaande partijen hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van uw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen.

# Facturatie en boekhouden

Voor het bijhouden van onze administratie en boekhouding maken wij gebruik van de diensten van Acumulus.

Wij delen met hun:
- Uw naam
- Adres
- Woonplaatsgegevens
- En details met betrekking tot uw bestelling

Deze gegevens worden gebruikt voor het administreren van onze verkoopfacturen. Uw gegevens worden beschermd verzonden en opgeslagen. Acumulus is tot geheimhouding verplicht en zal uw gegevens vertrouwelijk behandelen. Acumulus gebruikt uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven beschreven. Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om misbruik, verlies en corruptie van uw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. In verband met de belastingregels waar wij aan gebonden zijn als bedrijf is de bewaartermijn van uw gegevens 7 jaar.

# Externe verkoopkanalen

Wij verkopen (een deel van) onze artikelen via het platform van Bol.com. Als u via dit platform een bestelling plaatst dan deelt Bol.com uw bestel- en persoonsgegevens met ons. Wij gebruiken deze gegevens om uw bestelling af te handelen. Wij gaan vertrouwelijk met uw gegevens om en hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw gegevens te beschermen tegen verlies en ongeoorloofd gebruik.
 

Doel van de gegevensverwerking

# Algemeen doel van de verwerking

Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die u verstrekt. Wij gebruiken uw gegevens niet voor (gerichte) marketing. Als u gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om - anders dan op uw verzoek – op een later moment contact met u op te nemen, vragen wij hiervoor expliciet toestemming. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan uw bestelling bij u af te leveren of om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting.

# Automatisch verzamelde gegevens

Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

# Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek

In voorkomende gevallen kan Laurs retail op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen uw gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.

# Bewaartermijnen

Wij bewaren uw gegevens zolang u klant van ons bent. Dit betekent dat wij uw klantprofiel die u heeft aangemaakt via ons klantaccount bewaren totdat u aangeeft dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als u dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren. Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot uw cliëntprofiel en documenten die wij naar aanleiding van uw opdracht hebben vervaardigd.

E-mails verkeer:
- E-mail verkeer tussen u en ons zullen wij na het aflopen van uw opdracht of afgehandelde vraag uit onze bestanden verwijderen. Maximale bewaartermijn 1 maand.

Whatsapp of SMS berichten:
- Whatsapp en SMS berichten die u ons stuurt met vragen of opmerkingen zullen wij na afloop van uw opdracht of vraag uit onze bestanden verwijderen. Maximale bewaartermijn: Niet langer dan nodig is om uw vraag of opdracht te behandelen.

Telefoonnummers:
- Telefoonnummers die wij ontvangen als u contact met ons opneemt zullen wij na beantwoorden van uw vraag of na het afhandelen van uw opdracht verwijderen uit onze bestanden. Maximale bewaartermijn: Niet langer dan nodig is om uw vraag of opdracht te behandelen.

# Uw rechten

Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen u hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen.

In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van uw gegevens enkel naar uw bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat u de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij u vragen zich te legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvangt u in de machineleesbare gegevensindeling die wij binnen in onze systemen hanteren.

U heeft te alle tijde recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

# Inzagerecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.

# Rectificatierecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

# Recht op beperking van de verwerking

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot u de beperking opheft niet langer worden verwerkt.

# Recht op overdraagbaarheid

U heeft altijd het recht om gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere derde partij te laten uitvoeren. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over u die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilig koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

# Recht van bezwaar en overige rechten

U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van ue persoonsgegevens door of in opdracht van Laurs retail. Als u bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Is uw bezwaar gegrond dan zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan u beschikbaar stellen en daarna de verwerking blijvend staken.

U heeft bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Wij verwerken uw gegevens niet zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Bent u van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacyzaken.

Wijzigingen in het privacybeleid

Wij behouden ons te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u daarvan per e-mail op de hoogte.

 

Ons hoofdbedrijf heet Laurs retail en staat zo genoteerd bij de Kamer van Koophandel. De handelsnaam van de webwinkel is Speelgoedmix.nl.

Contact gegevens:

Laurs retail
Rodium 11
3162 ZG Rhoon
Nederland

Emailadres: infoATspeelgoedmixPUNTnl of jayATlaursretailPUNTnl
Telefoon: +31(0) 653519453 of Whatsapp
 

Contactpersoon voor onze privacyzaken:
J. Laurs

Het emailadres is in tekst aangepast i.v.m. spam.

Om je beter en persoonlijker te helpen, gebruiken wij cookies en vergelijkbare technieken. Met de cookies volgen wij en derde partijen jouw internetgedrag binnen onze site. Hiermee tonen we advertenties op basis van jouw interesse en kun je informatie delen via social media. Als je verdergaat op onze website gaan we ervan uit dat je dat goedvindt. Meer weten? Privacy & Cookiebeleid
SLUITEN